Σχέδιο Δράσης για την Ανάπλαση και την Αναζωογόνηση της εντός των Τειχών Λευκωσίας

 • April 3, 2022, 10:38 a.m.

Τον Απρίλιο το 2022, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε σειρά ενεργειών για την ανάπλαση και αναζωογόνηση της περιοχής εντός των Τειχών της Λευκωσίας.

 • More Details

  Organised by:

  Υπουργείο Οικονομικών

  Organisation Website:

  Contact Email:

  Age Range:

  Activity Topics:

  • Ανακαίνιση σχολείου Φανερωμένης
  • Μεταφορά Πανεπιστημιακής Σχολής Αρχιτεκτονικής
  • Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες
  • Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
  • Σχέδιο Χορηγιών για Απόκτηση Πρώτης Κατοικίας
  • Πολεοδομικά και Οικονομικά Κίνητρα

  Youth Goals this activity is linked to:

  Μέσω του σχεδίου σκοπείται η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εμπειρία επίσκεψης στην περιοχή, η συμβολή στην πράσινη ανάπτυξη μέσω της αποκατάστασης και ανακαίνισης κτιρίων, η δημιουργία ζωντανής κοινότητας με την προσέλκυση φοιτητών και νέων επενδύσεων και επιχειρηματιών στην περιοχή, οι αναβαθμίσεις των σχολείων κα. Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.