Στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού

 • July 10, 2022, 10:39 a.m.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε το 2018 σε 881 Κύπριους φοιτητές ηλικίας 18-24 σχετικά με την κατανόηση τους σε βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες όπως επιτόκια, ανατοκισμός, πληθωρισμός, διαφοροποίηση και διαχείριση κινδύνου διαπιστώθηκε ότι μόλις το 36,9% έχει επάρκεια πάνω σε θέματα χρηματοοικονομικών γνώσεων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της Έρευνας της ΚΤΚ, η οποία ολοκληρώθηκε το 2019, αναδεικνύουν την έλλειψη χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στους νέους. Πιο συγκεκριμένα, τα νεότερα άτομα (ηλικιακή ομάδα 18-29) έχουν το χαμηλότερο ποσοστό ορθών απαντήσεων σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις χρηματοοικονομικών γνώσεων, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Τα νεότερα άτομα φαίνεται να είναι η πιο χρηματοοικονομικά εύθραυστη ομάδα του πληθυσμού. Σημειώνεται ότι, ένα άτομο θεωρείται ως «χρηματοοικονομικά εύθραυστο» όταν, χωρίς να καταφύγει σε δανεισμό ή άλλη οικονομική στήριξη, αδυνατεί να καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες, μετά από μία απρόσμενη απώλεια της κύριας πηγής εισοδήματός του. Μελέτες επισημαίνουν ότι η λανθασμένη λήψη οικονομικών αποφάσεων, ειδικά μεταξύ των νεότερων πολιτών, έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη ευημερία τους.

Περί τα τέλη του 2020, με πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, συστάθηκε μία Ad Hoc Επιτροπής προκειμένου να διαμορφώσει, μέχρι το 2023, μια Εθνική Στρατηγική για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο. Η εν λόγω Εθνική Στρατηγική θα αφορά  τους νέους αλλά και τον ευρύτερο πληθυσμό. Η Ad Hoc Επιτροπή αποτελείται από μέλη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (συντονιστής), του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Επιτροπή διαβουλεύεται και συζητά απόψεις με την ακαδημαϊκή κοινότητα με στόχο τον καθορισμό πλαισίου για την εφαρμογή της Στρατηγικής η οποία θα περιλαμβάνει πρακτικές και εισηγήσεις για καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, όπως είναι για παράδειγμα η ευαισθητοποίηση του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των νέων, μέσω στοχευμένης επικοινωνίας και διαφόρων εκδηλώσεων. Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού συμπεριλήφθηκε ως ορόσημο στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων της Στρατηγικής μέχρι τα τέλη του 2023.

 • More Details

  Organised by:

  Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

  Organisation Website:

  Contact Email:

  Age Range:

  Activity Topics:

  Youth Goals this activity is linked to: