Νεολαία, Δεξιότητες & Συμμετοχικότητα: Πολιτικές και Πρακτικές

 • 21 October 2022, 8:30 a.m. - 21 October 2022, 5:15 p.m.
 • Amathus Beach Hotel, Limassol75 Amathounta Avenue Limassol, 4532
 • With face-to-face presence
 • Ελληνικά

Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει αναπτυχθεί ένας πολυ-επίπεδος διάλογος φορέων για τη θέση των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στο επίκεντρο αυτού του διαλόγου βρίσκονται οι σύγχρονες πρακτικές συμμετοχής των νέων στα κοινά, αλλά και οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που η εκπαίδευση πρέπει να καλλιεργεί στους νέους, προκειμένου να ενδυναμωθεί η συμμετοχή και επιρροή τους στην οικοδόμηση καλύτερων κοινωνιών. Το Συνέδριο στοχεύει στην παρουσίαση των σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων ενδυνάμωσης των νέων για πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Επίσης, επιδιώκει να καταστεί ένα βήμα-σταθμός, όπου φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες, εκπρόσωποι οργανώσεων και νέοι/ες από την Κύπρο θα αναλύσουν και θα προτείνουν τα εργαλεία, τις πρακτικές και τις πολιτικές που θα βελτιώσουν τη συμμετοχικότητα και την ποιότητα ζωής της νεολαίας. Θεματικές ενότητες • Πρακτικές, Εργαλεία και Πολιτικές για την Επικύρωση Προσόντων και Δεξιοτήτων μέσα από τη Μη-Τυπική και Άτυπη Μάθηση και τη Διά Βίου Μάθηση • Επαγγελματική Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας και Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των Νέων • Δημοκρατική Συμμετοχή και Κοινωνία των Πολίτων • Εκπαίδευση και Σύγχρονες Παιδαγωγικές Ενδυνάμωσης Νέων • Τεχνολογία και Ψηφιακοί Πολίτες Σε ποιούς απευθύνεται • Φορείς χάραξης πολιτικής στα θέματα νεολαίας, εκπαίδευσης, κοινωνίας των πολίτων • Επαγγελματίες και εκπροσώπους σχετικών οργανισμών • Εκπροσώπους οργανώσεων νέων • Δημόσιες Υπηρεσίες • Εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών • Εκπροσώπους από την αγορά εργασίας


Booking: Booking always necessary - see details
Wheelchair accessibility: Fully wheelchair accessible
Related to the Conference on the Future of Europe: No
Organised by National Coordinators: Yes
Number of expected participants (estimate): 150
Sign language interpretation: No
Link: https://www.facebook.com/events/1335682217184216/?ref=newsfeed

 • More Details

  Organised by:

  Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη

  Contact Email:

  Age Range:

  18-24χρ., 25-30χρ., 31-34χρ., Πάνω από 35χρ.

  Activity Topics:

  'Η νεολαία και ο κόσμος', 'Εκπαίδευση'

  Youth Goals this activity is linked to:

  'Σύνδεση της ΕΕ με τη νεολαία', 'Ποιοτική Μάθηση', 'Χώρος και Συμμετοχή για Όλους', 'Οργανώσεις Νεολαίας & Ευρωπαϊκά Προγράμματα'