Καθοδήγηση καριέρας των νέων: Προς μια πράσινη και ψηφιακή αγορά εργασίας

  • 19 July 2022, 7 p.m. - 19 July 2022, 9:30 p.m.
  • Αίθουσα του ΘΟΙ Κυπερούνταας, 1ης Απριλίου 21, 4876 Κυπερούντα.
  • With face-to-face presence
  • Ελληνική
Συζήτηση με θέμα: Καθοδήγηση καριέρας των νέων: Προς μια πράσινη και ψηφιακή αγορά εργασίας Παρουσίαση κ. Κυριάκος Κόκκινος, Υφυπουργός ΄Ερευνας, Καινοτομίαςα και Ψηφιακής Πολιτικής Παρέμβαση: Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Αντιπρόεδρος Φοιτητικών υπηρεσιών και αν. Καθηγητής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Booking: Drop in - no booking required
Wheelchair accessibility: Unknown
Related to the Conference on the Future of Europe: No
Organised by National Coordinators: Yes
Number of expected participants (estimate): 70
Sign language interpretation: No
Link: http://www.citizenscommissioner.gov.cy