Δημιουργία τεσσάρων Κινητών Μονάδων ΔΥΑ στελεχωμένων με Μονάδα Συμβούλων Απασχόλησης

 • July 10, 2022, 10:37 a.m.
 • Other

Δημιουργία τεσσάρων Κινητών Μονάδων ΔΥΑ στελεχωμένων με Μονάδα Συμβούλων Απασχόλησης και κατάλληλα εξοπλισμένων που θα παρέχει υπηρεσίες απασχόλησης σε απομακρυσμένες περιοχές με στόχο την προσέλκυση και εξυπηρέτηση νέων ηλικίας 15-29 που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η δράση βρίσκεται στη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού.

 • More Details

  Organised by:

  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

  Contact Email:

  Age Range:

  15-29 ετών

  Activity Topics:

  Εργασία, Ένταξη & Ισότητα

  Youth Goals this activity is linked to:

  Ποιότητα Εργασίας για όλους, Πρόοδος της Νεολαίας της Υπαίθρου